Tin nhắn nhắc nhở
Để thoát khỏi toàn màn hình, nhấn phím "ESC" hoặc "F11"