đăng ký đại lý

·bấm vào đâyvào trang đăng ký đại lý, sau khi điền thông tin rồi nhấp vào "đăng ký" ;

Lời nhắc: Vui lòng điền đúng thông tin thật của bạn để thanh toán tiền hoa hồng cho bạn.

Sau khi đăng ký thành công, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi sẽ xét duyệt thông tin của bạn và liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Sau khi xét duyệt thông qua bạn có thể vào trang trung tâm quản lý đại lý

kế hoạch hoa hồng

kế hoch hoa hng

Lợi nhuận của trang web

Thành viên hoạt động hàng tháng

Tỉ lệ hoa hồng

           1 VND

                       ≥5

      50%

 

Điều khoản hợp tác

1. Công thức tính hoa hồng

Chương trình

Hoa Hồng = lời lộ* tỷ lệ—phí dùng * Tỷ lệ cổ phiếu

2.   Thành viên hợp lệ: số tiền đặt cược trong tháng > 1000K

3.   Chu kỳ hoa hồng

Hoa hồng hằng tháng : Lấy tháng tự nhiên làm chu kỳ thống kê , tức là ngày 1 hàng tháng 00:00 ~ Ngày cuối cùng trong tháng 23:59

4.   Kết toán hoa hồng

Hoa hồng hằng tháng : Hoa hồng của tháng trước đó được thanh toán trong vòng 7-15 ngày làm việc trước đầu mỗi tháng

5. Rút tiền hoa hồng : Số tiền rút tối thiểu của USDBET hoa hồng đại lý đối tác là 100k vnd

6. Các loại trò chơi tham gia thanh toán hoa hồng bao gồm : Baccarat trực tuyến , thể thao , trò chơi điện tử, xổ số.